การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์

บริการที่ใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลทางอินเทอร์เน็ต ทั้งแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์การโฆษณาด้วยการแสดงข้อความจอภาพ และสื่อดิจิทัลอื่น ๆ

การตลาดโซเชียลมีเดีย

โซเชียล เน็ตเวิร์ก (Social network) คือ แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น Facebook Twitter pinterest linkedin เป็นต้น 

รับทำseo

การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหา

มีเครื่องมือคันหาให้เลือกมากมาย เช่น Try Google Search Console เป็นต้น

รับทำseo

ติดหน้าแรก Google โดย lnwB รับทำ SEO คุณภาพ ติดทนนาน วัดผลได้ ไม่โดนแบน

บริการรับทำ SEO ที่มีคุณภาพ จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดหน้าแรก Google และเพิ่ม Organic Traffic เข้าเว็บไซต์แบบไม่จำกัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจของคุณในระยะยาว โดย บริการ SEO จากเราจะช่วยคุณปรับแต่งเว็บไซต์ให้ได้ทั้งภายในเว็บไซต์ และภายนอกเว็บไซต์ (On page – Off page) สร้าง Backlinks คุณภาพมายังเว็บไซต์ของคุณ ปลอดภัยในระยะยาว baaseo.com ให้ความสำคัญกับการตลาดบน Google เป็นหลักเนื่องจากเป็นช่องทางที่มีโอกาสในการปิดการขายมากที่สุด 

การระดมความคิดและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

สิ่งที่คุณต้องทำ เน้นเรื่องของคุณภาพเนื้อหาบทความที่แปลกใหม่ จะทำให้ Google มองว่าเป็นสิ่งใหม่ สำหรับ Google อยู่เสมอ จะทำให้เว็บไซต์ที่เราต้องการให้ติดอันดับ

SEO คืออะไร baaseo.com เรามีคำตอบให้

คุณชายใหญ่ นักการตลาดที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ

เป็นนักการตลาดมืออาชีพ คือ การรับฟังมุมมอง และความคิดจากคนอื่นจะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองได้มาก ในฐานะที่คุณเป็นนักการตลาดออนไลน์ ที่ต้องเป็นผู้นำให้แก่ลูกค้า เพราะคุณชายใหญ่ช่วยคุณทำ SEO ได้

การคำนวณการเติบโต

โดยการเติบโตมาจากยอดขายที่มากขึ้น ต้นทุนที่ลดลง ทำให้กำไรสุทธิมากขึ้น วิธีการเติบโตของธุรกิจมีหลากหลาย แตกต่างกันไปในแต่ละประเภทธุรกิจ เช่น ร้านค้าปลีกเติบโตด้วยการเปิดสาขาเพิ่มและทำการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายแต่ละสาขา บริษัทผลิตสินค้าเพิ่มการเติบโตด้วยการ รับทำseo ขยายกำลังการผลิต เพิ่มงบการตลาด และเพิ่มช่องทางการขาย เป็นต้น

การวางแผนการเงิน

เป็นแนวคิดที่ทําให้เราเตรียมความพร้อมและนําชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งควรเริ่มจากการปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้เงินที่ดี มีวินัยตั้งแต่เด็กๆ เพราะเมื่อเข้าสู่วัยทํางานก็จะต้องรู้วิธีการ วางแผนและจัดสรรเงินให้เพียงพอในการใช้จ่ายประจําวัน การใช้จ่ายในอนาคต รวมถึงการเก็บออมเพื่อการ เกษียณอายุ

แนวคิดทางการตลาด

“การที่องค์การใช้ความพยายามทั้งสิ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อมุ่งให้เกิดยอดขายและกำไรในที่สุด”

การตลาดสื่อ

หมายถึง การผสมผสาน และประสานช่องทางการสื่อสารหลาย ๆ ทาง เพื่อสื่อเนื้อหาเกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน สอดคล้อง และเป็นอันหนึ่งเดียวกัน

สื่อสังคม

สื่อสังคม หรือ โซเชียลมีเดีย หมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ สื่อเหล่านี้เป็นของบริษัทต่าง ๆ ที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของตน เช่น เฟซบุ๊ก linkedin ทวิตเตอร์ Pinterest เป็นต้น

สนับสนุนลูกค้า

จากการเปรียบเทียบการสนับสนุนลูกค้าหรือ Customer Support จะเป็นการโต้ตอบกับลูกค้าเพื่อจัดการปัญหาหรือเหตุขัดข้องให้กับลูกค้ามากกว่าการบริการลูกค้า โดยจะสนับสนุนลูกค้าผ่านบทความที่ถูกเขียนขึ้นและนำลูกค้าไปยังขั้นตอนที่เหมาะสม รวมถึงติดตามผลให้แก่ลูกค้า

BAASEO นักการตลาดที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ

เป็นนักการตลาดมืออาชีพ คือ การรับฟังมุมมอง และความคิดจากคนอื่นจะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองได้มาก ในฐานะที่คุณเป็นนักการตลาดออนไลน์ ที่ต้องเป็นผู้นำให้แก่ลูกค้า เพราะคุณชายใหญ่ช่วยคุณทำ SEO ได้

การคำนวณการเติบโต

โดยการเติบโตมาจากยอดขายที่มากขึ้น ต้นทุนที่ลดลง ทำให้กำไรสุทธิมากขึ้น วิธีการเติบโตของธุรกิจมีหลากหลาย แตกต่างกันไปในแต่ละประเภทธุรกิจ เช่น ร้านค้าปลีกเติบโตด้วยการเปิดสาขาเพิ่มและทำการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายแต่ละสาขา บริษัทผลิตสินค้าเพิ่มการเติบโตด้วยการ รับทำseo ขยายกำลังการผลิต เพิ่มงบการตลาด และเพิ่มช่องทางการขาย เป็นต้น

การวางแผนการเงิน

เป็นแนวคิดที่ทําให้เราเตรียมความพร้อมและนําชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งควรเริ่มจากการปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้เงินที่ดี มีวินัยตั้งแต่เด็กๆ เพราะเมื่อเข้าสู่วัยทํางานก็จะต้องรู้วิธีการ วางแผนและจัดสรรเงินให้เพียงพอในการใช้จ่ายประจําวัน การใช้จ่ายในอนาคต รวมถึงการเก็บออมเพื่อการ เกษียณอายุ

แนวคิดทางการตลาด

“การที่องค์การใช้ความพยายามทั้งสิ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อมุ่งให้เกิดยอดขายและกำไรในที่สุด”

การตลาดสื่อ

หมายถึง การผสมผสาน และประสานช่องทางการสื่อสารหลาย ๆ ทาง เพื่อสื่อเนื้อหาเกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน สอดคล้อง และเป็นอันหนึ่งเดียวกัน

สื่อสังคม

สื่อสังคม หรือ โซเชียลมีเดีย หมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ สื่อเหล่านี้เป็นของบริษัทต่าง ๆ ที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของตน เช่น เฟซบุ๊ก linkedin ทวิตเตอร์ Pinterest เป็นต้น

สนับสนุนลูกค้า

จากการเปรียบเทียบการสนับสนุนลูกค้าหรือ Customer Support จะเป็นการโต้ตอบกับลูกค้าเพื่อจัดการปัญหาหรือเหตุขัดข้องให้กับลูกค้ามากกว่าการบริการลูกค้า โดยจะสนับสนุนลูกค้าผ่านบทความที่ถูกเขียนขึ้นและนำลูกค้าไปยังขั้นตอนที่เหมาะสม รวมถึงติดตามผลให้แก่ลูกค้า

การได้รับประโยชน์สูงสุดจากธุรกิจหรือ บริษัท ใหม่ ๆ

ช่วยคุณปรับแต่งหน้าเว็บไซต์และบทความ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดของ Google

ความคิดสร้างสรรค์

การเขียนบทความที่พิเศษและแปลกใหม่ แนวคิดในการเขียนบทความและการเลือก keyword ที่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

โซลูชั่นที่ผ่านการรับรอง

ปัจจุบันโซลูชันเพื่อการสื่อสาร มีความหมายกว้างมากครอบคลุมในหลาย ๆ ช่องทาง แต่แก่นแท้ก็คือ ต้องเป็นโซลูชันที่เชื่อมต่อให้มนุษย์สามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือในเวลาใดก็ตาม ในทางปฏิบัติเราพบว่าปัจจุบันมีตัวช่วยในการติดต่อสื่อสารที่ถูกคิดค้นขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารมากมายหลายรูปแบบ และเป็นช่องทางหนึ่งทำให้มีผลต่อ SEO

0
โครงการที่ดำเนินการ
0
การแสดงตนทั่วโลก
0
ลูกค้ามีความสุข
0
การรับรู้

ขั้นตอนการทำ SEO เว็บไซต์ ที่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร ?

การทำ SEO เว็บไซต์ สิ่งที่สำคัญคือการวางแผนและมีการ Research โครงสร้างเพื่อให้เว็บไซต์มีคะแนนอันดับที่ดี เพราะปัจจุบันไม่ใช่แค่คีเวิร์ดเท่านั้นที่สำคัญ แต่โครงสร้าง UX/UI ของเว็บไซต์ก็มีส่วนช่วยให้เราติดหน้าแรกได้เช่นกัน โดยหลักการทำ SEO ที่สำคัญ คือ

1. เลือกคีย์เวิร์ด ใช้คีย์เวิร์ดถูกต้องและใช้ในปริมาณที่เหมาะสม

2. ทำ User Experience (UX) ให้ดี เพราะการที่ผู้ชมเว็บไซต์เป็นเวลานาน เว็บไซต์ตอบสนองได้ดี และผู้ชมมี Experience ที่ดี เว็บไซต์ SEO ของเราก็มีโอกาสขึ้นหน้าแรก โดยมีหลักการประเมิน

 • Click Through Rate (CTR) คือ อัตราการคลิกเข้าชมเว็บไซต์

 • Time on site คือ เวลาที่คนใช้งานเว็บเพจ

 • Bounce rate คือ สัดส่วนของคนที่เข้ามายังหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บเพียงแค่หน้าเดียว แล้วไม่คลิกไปหน้าไหนต่อ (ยิ่งน้อยยิ่งดี)

3. หัวข้อต้องน่าสนใจ อย่างที่บอกไปว่าอัตราการคลิกเข้าชมเว็บไซต์ (CTR) มีความสำคัญ การ Lead ให้ผู้บริโภคเข้ามาชมเว็บไซต์จึงสำคัญไม่แพ้กัน ในการทำ SEO หัวข้อของเว็บไซต์จึงต้องน่าสนใจ กระชับ ตอบโจทย์สำหรับผู้บริโภคได้ดี 

ทำ SEM แล้วต้องทำ SEO หรือไม่ ?

 

การทำ SEO และ SEM มีขั้นตอนและหน้าที่ที่ต่างกันบ้าง แต่มีเป้าหมายร่วมกัน คือการส่งให้เว็บไซต์ไปอยู่ในหน้าแรกของระบบการค้นหา

สิ่งที่สามารถทำได้ และอยากแนะนำคือ “การทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไป” เหตุผลที่ควรทำทั้งสองอย่างไปพร้อมๆ กัน เพราะการทำ SEO นั้นจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานกว่าจะเริ่มเห็นผล ซึ่งแน่นอนว่าระหว่างที่รอผลลัพธ์จาก SEO การใช้ SEM หรือ PPC จึงเป็นทางออกที่จะช่วยให้โฆษณาค้นหาของคุณมีประสิทธิภาพและกระจายสู่ลูกค้าเป้าหมายได้ทั้งง่าย สะดวกและระยะเวลาสั้นกว่า 

หากทำ SEO กับ PPC อย่างเข้าใจและมีกลยุทธ์ที่ดี การทำไปพร้อมๆ กัน เว็บไซต์มีประสิทธิภาพที่ดีจากการทำ SEO จะส่งผลให้ Quality score ของคำทีประมูลในแคมเปญ PPC ดียิ่งขึ้น ช่วยให้สามารถลดต้นทุนให้ธุรกิจ พร้อมกับเมื่อเว็บไซต์มี Quality score ที่ดี ในระยะยาวเว็บไซต์ของเราจะขึ้นในหน้าแรกได้อย่างต่อเนื่อง

ทำ SEM แล้วต้องทำ SEO หรือไม่ ?

 

การทำ SEO และ SEM มีขั้นตอนและหน้าที่ที่ต่างกันบ้าง แต่มีเป้าหมายร่วมกัน คือการส่งให้เว็บไซต์ไปอยู่ในหน้าแรกของระบบการค้นหา

สิ่งที่สามารถทำได้ และอยากแนะนำคือ “การทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไป” เหตุผลที่ควรทำทั้งสองอย่างไปพร้อมๆ กัน เพราะการทำ SEO นั้นจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานกว่าจะเริ่มเห็นผล ซึ่งแน่นอนว่าระหว่างที่รอผลลัพธ์จาก SEO การใช้ SEM หรือ PPC จึงเป็นทางออกที่จะช่วยให้โฆษณาค้นหาของคุณมีประสิทธิภาพและกระจายสู่ลูกค้าเป้าหมายได้ทั้งง่าย สะดวกและระยะเวลาสั้นกว่า 

หากทำ SEO กับ PPC อย่างเข้าใจและมีกลยุทธ์ที่ดี การทำไปพร้อมๆ กัน เว็บไซต์มีประสิทธิภาพที่ดีจากการทำ SEO จะส่งผลให้ Quality score ของคำทีประมูลในแคมเปญ PPC ดียิ่งขึ้น ช่วยให้สามารถลดต้นทุนให้ธุรกิจ พร้อมกับเมื่อเว็บไซต์มี Quality score ที่ดี ในระยะยาวเว็บไซต์ของเราจะขึ้นในหน้าแรกได้อย่างต่อเนื่อง

ทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญ

พวกเรายินดีให้คำปรึกษาด้านเรื่อง SEO โดยตรง ให้ติดอันดับหน้าแรกของ Google ที่คุณลูกค้าต้องการ

บริการ Seo สายขาวของเรา

ลูกค้าสามารถเลือกแพ็คเกจ seo สายขาว ที่ลูกค้าต้องการได้เลย ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของคุณ BAASEO.com

BAASEO ปานกลาง

฿19,999/ ต่อเดือน

 • 3 คำสำคัญที่ปรับให้เหมาะสม
 • 1 อันดับสูงสุด 10 อันดับการันตี
 • การวิเคราะห์เว็บไซต์
 • การวิจัยและวิเคราะห์คำหลัก
 • การเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา

ยอดนิยม

BAASEO พิเศษ

฿30,000/ ต่อเดือน

 • 5 คำสำคัญที่ปรับให้เหมาะสม
 • 1 อันดับสูงสุด 10 อันดับการันตี
 • การวิเคราะห์เว็บไซต์
 • การวิจัยและวิเคราะห์คำหลัก
 • การเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา

BAASEO VIP พรีเมียม

฿50,000/ ต่อเดือน

 • 10 คำสำคัญที่ปรับให้เหมาะสม
 • 3 อันดับสูงสุด 10 อันดับการันตี 
 • การวิเคราะห์เว็บไซต์
 • การวิจัยและวิเคราะห์คำหลัก
 • การเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการ รับทำ SEO

SEO สำคัญอย่างไร ทำไมจึงจำเป็นต่อธุรกิจ

ในยุคนี้หากเราต้องการอะไรก็จะไปทำการค้นหาข้อมูลบน Google ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาความรู้ ไอเดีย สินค้า หรือบริการ ดังนั้นหากธุรกิจของคุณขึ้นแสดงอันดับแรกๆ ก็มีโอกาสสูงที่ลูกค้าจะเข้ามายังเว็บไซต์หาข้อมูล และกลายมาเป็นลูกค้า

 

ตำแหน่ง Google SEO จะตกไหมหากหยุด จ้างทำ SEO

การทำ SEO ที่ประสบความสำเร็จต้องมีความต่อเนื่อง หากคู่แข่งยังทำอยู่ก็มีโอกาสที่ตำแหน่งของเราจะดรอปเมื่อหยุดทำ รวมถึง Algorithm ของ Google มีการเปลี่ยนแปลงตลอด หากไม่ปรับกลยุทธ์เป็นประจำก็อาจดรอปได้เช่นกัน

 

บริการทำ SEO ใช้เวลาเท่าไรจึงติด Google หน้าแรก

ระยะเวลาในการที่เว็บไซต์จะขึ้นแสดงผลบนหน้าแรกของ Google หรือ Top 1-10 ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การแข่งขันของ Keyword นั้นๆ, พื้นฐานคุณภาพของเว็บไซต์, โครงสร้างเว็บไซต์, อายุเว็บไซต์ , แพลทฟอร์มที่ใช้ และอีกมากมาย

อย่างไรก็ตาม Pacy Media จะทำการบันทึกตำแหน่งของแต่ละ Keyword ให้ลูกค้าแบบรายวัน โดยจะส่งรายงานผลอันดับ SEO ให้ทุกๆ 2 สัปดาห์

 

นี่คือสิ่งที่ลูกค้านับถือพวกเรา
BAASEO

รับทำ SEO สายเทา

เพราะพวกเราบริการด้วยใจ พร้อมที่จะแก้ไขให้ลูกค้าเสมอ ให้พวกเราช่วยคุณทำ seo ให้เว็บคุณติดอันดับ

ให้พวกเราช่วยคุณทำ SEO ให้ติดหน้าแรกของ Google กันเถอะ

เราทำให้ สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เกิดขึ้นในพริบตา

รับทำ SEO

บริการรับทำ SEO รับทำ Backlink คุณภาพ ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณแสดงเป็นอันดับต้น ๆ บน Google ทำให้เว็บไซต์ของคุณมีโอกาสที่คนเข้าชมสูงขึ้นและเป็นที่รู้จักมากขึ้น ที่ Fastwork.co เรามีฟรีแลนซ์ให้บริการ SEO ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการรับจ้างทำ SEO ให้เว็บไซต์ของคุณติดหน้าแรกบน Google ได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพทั้ง SEO On-page, SEO Off-page, Backlink รวมทั้งให้คำปรึกษาแนวทางการทำ SEO ที่ถูกต้อง ช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักได้ง่ายมากขึ้น

SEO (Search Engine Optimization) คือการทำให้เว็บไซต์ติดหน้าผลการค้นหาของ Search Engine ด้วยคีย์เวิร์ด (Keyword) หรือคำค้นหาที่ต้องการ หรือคำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ ประโยชน์ของการจ้างทำ SEO คือการทำให้เว็บไซต์มีโอกาสที่คนเข้าชมสูงขึ้นและเป็นที่รู้จักมากขึ้น เพราะเมื่อเว็บไซต์เราอยู่หน้าแรก ๆ ของ Google แล้วก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้คนกดเข้ามาบนเว็บไซต์ของเรามากขึ้น ผู้เข้าชมตรงกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ การจ้างบริการ SEO จะช่วยให้คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณา เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยให้เว็บไซต์ของคุณเป็นที่รู้จัก นอกจากนี้การทำ SEO ยังช่วยทำให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วย ซึ่งระยะเวลาในการทำ SEO ให้ติดหน้าแรกนั้นไม่มีคำตอบที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและการแข่งขันของคีย์เวิร์ดนั้น ๆ แต่หากจ้างทำ SEO อย่างถูกวิธีและถูกหลักการของ Google ก็มีโอกาสสูงที่จะติดหน้าแรกอย่างแน่นอน

หลักการเบื้องต้นสำหรับบริการรับทำ SEO

 1. ใส่ใจเรื่อง Domain Name ชื่อเว็บไซต์ควรเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เช่น เว็บไซต์เกี่ยวกับเกมก็ควรที่จะมีคำว่าเกมอยู่ในชื่อเว็บไซต์
 2. เนื้อหาเว็บไซต์ อัพเดทเว็บไซต์ให้มีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ และมีการอัพเดตเนื้อหาที่น่าสนใจ และต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกี่ยวข้องกับ keywords ที่ต้องการสำหรับทำ SEO
 3. ออกแบบเว็บไซต์ ประสบการณ์ของผู้ใช้ การคลิกเข้าชม จำนวนคนที่เข้า-ออกเว็บไซต์ ไปจนถึง ระยะเวลาการเข้าชมหน้าเว็บก็มีผลต่อ SEO เช่นกัน ดังนั้นการทำ SEO ที่ดีควรออกแบบเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการใช้งาน จะช่วยดึงดูดให้ผู้ใช้อยู่ในเว็บไซต์ของเรา
 4. ทำการปรับปรุง Meta Tag ของเว็บไซต์ให้ตรงกับเนื้อหาในแต่ละหน้า (Keywords , Descriptions , Title)
 5. ทำการเพิ่มปริมาณของ Backlink ที่มีคุณภาพให้กับเว็บไซต์ให้ได้เยอะที่สุด เนื่องจาก Google จะมองว่าเนื้อหาที่เว็บไซต์เป็นประโยชน์ น่าสนใจจึงมีการกล่าวถึงไว้ในเว็บไซต์อื่น ๆ

รายละเอียดของการทำ SEO ไม่ได้มีตายตัว และเปลี่ยนแปลงบ่อย เพราะฉะนั้นต้องติดตามและคอยอัพเดตหลักการทำ SEO อยู่เสมอ ๆ หรือหากยังไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ สามารถจ้างฟรีแลนซ์ผู้เชี่ยวชาญรับทำ SEO ช่วยในการเริ่มต้น ให้คุณสำเร็จได้ง่ายกว่า