การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์

บริการที่ใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลทางอินเทอร์เน็ต ทั้งแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์การโฆษณาด้วยการแสดงข้อความจอภาพ และสื่อดิจิทัลอื่น ๆ

การตลาดโซเชียลมีเดีย

โซเชียล เน็ตเวิร์ก (Social network) คือ แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น Facebook Twitter pinterest linkedin เป็นต้น 

รับทำseo

การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหา

มีเครื่องมือคันหาให้เลือกมากมาย เช่น Try Google Search Console เป็นต้น

รับทำseo

ติดหน้าแรก Google โดย lnwB รับทำ SEO คุณภาพ ติดทนนาน วัดผลได้ ไม่โดนแบน

บริการรับทำ SEO ที่มีคุณภาพ จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดหน้าแรก Google และเพิ่ม Organic Traffic เข้าเว็บไซต์แบบไม่จำกัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจของคุณในระยะยาว โดย บริการ SEO จากเราจะช่วยคุณปรับแต่งเว็บไซต์ให้ได้ทั้งภายในเว็บไซต์ และภายนอกเว็บไซต์ (On page – Off page) สร้าง Backlinks คุณภาพมายังเว็บไซต์ของคุณ ปลอดภัยในระยะยาว baaseo.com ให้ความสำคัญกับการตลาดบน Google เป็นหลักเนื่องจากเป็นช่องทางที่มีโอกาสในการปิดการขายมากที่สุด 

การระดมความคิดและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

สิ่งที่คุณต้องทำ เน้นเรื่องของคุณภาพเนื้อหาบทความที่แปลกใหม่ จะทำให้ Google มองว่าเป็นสิ่งใหม่ สำหรับ Google อยู่เสมอ จะทำให้เว็บไซต์ที่เราต้องการให้ติดอันดับ

SEO คืออะไร baaseo.com เรามีคำตอบให้

คุณชายใหญ่ นักการตลาดที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ

เป็นนักการตลาดมืออาชีพ คือ การรับฟังมุมมอง และความคิดจากคนอื่นจะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองได้มาก ในฐานะที่คุณเป็นนักการตลาดออนไลน์ ที่ต้องเป็นผู้นำให้แก่ลูกค้า เพราะคุณชายใหญ่ช่วยคุณทำ SEO ได้

การคำนวณการเติบโต

โดยการเติบโตมาจากยอดขายที่มากขึ้น ต้นทุนที่ลดลง ทำให้กำไรสุทธิมากขึ้น วิธีการเติบโตของธุรกิจมีหลากหลาย แตกต่างกันไปในแต่ละประเภทธุรกิจ เช่น ร้านค้าปลีกเติบโตด้วยการเปิดสาขาเพิ่มและทำการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายแต่ละสาขา บริษัทผลิตสินค้าเพิ่มการเติบโตด้วยการ รับทำseo ขยายกำลังการผลิต เพิ่มงบการตลาด และเพิ่มช่องทางการขาย เป็นต้น

การวางแผนการเงิน

เป็นแนวคิดที่ทําให้เราเตรียมความพร้อมและนําชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งควรเริ่มจากการปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้เงินที่ดี มีวินัยตั้งแต่เด็กๆ เพราะเมื่อเข้าสู่วัยทํางานก็จะต้องรู้วิธีการ วางแผนและจัดสรรเงินให้เพียงพอในการใช้จ่ายประจําวัน การใช้จ่ายในอนาคต รวมถึงการเก็บออมเพื่อการ เกษียณอายุ

แนวคิดทางการตลาด

“การที่องค์การใช้ความพยายามทั้งสิ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อมุ่งให้เกิดยอดขายและกำไรในที่สุด”

การตลาดสื่อ

หมายถึง การผสมผสาน และประสานช่องทางการสื่อสารหลาย ๆ ทาง เพื่อสื่อเนื้อหาเกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน สอดคล้อง และเป็นอันหนึ่งเดียวกัน

สื่อสังคม

สื่อสังคม หรือ โซเชียลมีเดีย หมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ สื่อเหล่านี้เป็นของบริษัทต่าง ๆ ที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของตน เช่น เฟซบุ๊ก linkedin ทวิตเตอร์ Pinterest เป็นต้น

สนับสนุนลูกค้า

จากการเปรียบเทียบการสนับสนุนลูกค้าหรือ Customer Support จะเป็นการโต้ตอบกับลูกค้าเพื่อจัดการปัญหาหรือเหตุขัดข้องให้กับลูกค้ามากกว่าการบริการลูกค้า โดยจะสนับสนุนลูกค้าผ่านบทความที่ถูกเขียนขึ้นและนำลูกค้าไปยังขั้นตอนที่เหมาะสม รวมถึงติดตามผลให้แก่ลูกค้า

BAASEO นักการตลาดที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ

เป็นนักการตลาดมืออาชีพ คือ การรับฟังมุมมอง และความคิดจากคนอื่นจะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองได้มาก ในฐานะที่คุณเป็นนักการตลาดออนไลน์ ที่ต้องเป็นผู้นำให้แก่ลูกค้า เพราะคุณชายใหญ่ช่วยคุณทำ SEO ได้

การคำนวณการเติบโต

โดยการเติบโตมาจากยอดขายที่มากขึ้น ต้นทุนที่ลดลง ทำให้กำไรสุทธิมากขึ้น วิธีการเติบโตของธุรกิจมีหลากหลาย แตกต่างกันไปในแต่ละประเภทธุรกิจ เช่น ร้านค้าปลีกเติบโตด้วยการเปิดสาขาเพิ่มและทำการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายแต่ละสาขา บริษัทผลิตสินค้าเพิ่มการเติบโตด้วยการ รับทำseo ขยายกำลังการผลิต เพิ่มงบการตลาด และเพิ่มช่องทางการขาย เป็นต้น

การวางแผนการเงิน

เป็นแนวคิดที่ทําให้เราเตรียมความพร้อมและนําชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งควรเริ่มจากการปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้เงินที่ดี มีวินัยตั้งแต่เด็กๆ เพราะเมื่อเข้าสู่วัยทํางานก็จะต้องรู้วิธีการ วางแผนและจัดสรรเงินให้เพียงพอในการใช้จ่ายประจําวัน การใช้จ่ายในอนาคต รวมถึงการเก็บออมเพื่อการ เกษียณอายุ

แนวคิดทางการตลาด

“การที่องค์การใช้ความพยายามทั้งสิ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อมุ่งให้เกิดยอดขายและกำไรในที่สุด”

การตลาดสื่อ

หมายถึง การผสมผสาน และประสานช่องทางการสื่อสารหลาย ๆ ทาง เพื่อสื่อเนื้อหาเกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน สอดคล้อง และเป็นอันหนึ่งเดียวกัน

สื่อสังคม

สื่อสังคม หรือ โซเชียลมีเดีย หมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ สื่อเหล่านี้เป็นของบริษัทต่าง ๆ ที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของตน เช่น เฟซบุ๊ก linkedin ทวิตเตอร์ Pinterest เป็นต้น

สนับสนุนลูกค้า

จากการเปรียบเทียบการสนับสนุนลูกค้าหรือ Customer Support จะเป็นการโต้ตอบกับลูกค้าเพื่อจัดการปัญหาหรือเหตุขัดข้องให้กับลูกค้ามากกว่าการบริการลูกค้า โดยจะสนับสนุนลูกค้าผ่านบทความที่ถูกเขียนขึ้นและนำลูกค้าไปยังขั้นตอนที่เหมาะสม รวมถึงติดตามผลให้แก่ลูกค้า

การได้รับประโยชน์สูงสุดจากธุรกิจหรือ บริษัท ใหม่ ๆ

ช่วยคุณปรับแต่งหน้าเว็บไซต์และบทความ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดของ Google

ความคิดสร้างสรรค์

การเขียนบทความที่พิเศษและแปลกใหม่ แนวคิดในการเขียนบทความและการเลือก keyword ที่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

โซลูชั่นที่ผ่านการรับรอง

ปัจจุบันโซลูชันเพื่อการสื่อสาร มีความหมายกว้างมากครอบคลุมในหลาย ๆ ช่องทาง แต่แก่นแท้ก็คือ ต้องเป็นโซลูชันที่เชื่อมต่อให้มนุษย์สามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือในเวลาใดก็ตาม ในทางปฏิบัติเราพบว่าปัจจุบันมีตัวช่วยในการติดต่อสื่อสารที่ถูกคิดค้นขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารมากมายหลายรูปแบบ และเป็นช่องทางหนึ่งทำให้มีผลต่อ SEO

0
โครงการที่ดำเนินการ
0
การแสดงตนทั่วโลก
0
ลูกค้ามีความสุข
0
การรับรู้

ทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญ

พวกเรายินดีให้คำปรึกษาด้านเรื่อง SEO โดยตรง ให้ติดอันดับหน้าแรกของ Google ที่คุณลูกค้าต้องการ

บริการ Seo สายขาวของเรา

ลูกค้าสามารถเลือกแพ็คเกจ seo สายขาว ที่ลูกค้าต้องการได้เลย ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของคุณ BAASEO.com

BAASEO ปานกลาง

฿19,999/ ต่อเดือน

 • 3 คำสำคัญที่ปรับให้เหมาะสม
 • 1 อันดับสูงสุด 10 อันดับการันตี
 • การวิเคราะห์เว็บไซต์
 • การวิจัยและวิเคราะห์คำหลัก
 • การเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา

ยอดนิยม

BAASEO พิเศษ

฿30,000/ ต่อเดือน

 • 5 คำสำคัญที่ปรับให้เหมาะสม
 • 1 อันดับสูงสุด 10 อันดับการันตี
 • การวิเคราะห์เว็บไซต์
 • การวิจัยและวิเคราะห์คำหลัก
 • การเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา

BAASEO VIP พรีเมียม

฿50,000/ ต่อเดือน

 • 10 คำสำคัญที่ปรับให้เหมาะสม
 • 3 อันดับสูงสุด 10 อันดับการันตี 
 • การวิเคราะห์เว็บไซต์
 • การวิจัยและวิเคราะห์คำหลัก
 • การเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการ รับทำ SEO

SEO สำคัญอย่างไร ทำไมจึงจำเป็นต่อธุรกิจ

ในยุคนี้หากเราต้องการอะไรก็จะไปทำการค้นหาข้อมูลบน Google ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาความรู้ ไอเดีย สินค้า หรือบริการ ดังนั้นหากธุรกิจของคุณขึ้นแสดงอันดับแรกๆ ก็มีโอกาสสูงที่ลูกค้าจะเข้ามายังเว็บไซต์หาข้อมูล และกลายมาเป็นลูกค้า

 

ตำแหน่ง Google SEO จะตกไหมหากหยุด จ้างทำ SEO

การทำ SEO ที่ประสบความสำเร็จต้องมีความต่อเนื่อง หากคู่แข่งยังทำอยู่ก็มีโอกาสที่ตำแหน่งของเราจะดรอปเมื่อหยุดทำ รวมถึง Algorithm ของ Google มีการเปลี่ยนแปลงตลอด หากไม่ปรับกลยุทธ์เป็นประจำก็อาจดรอปได้เช่นกัน

 

บริการทำ SEO ใช้เวลาเท่าไรจึงติด Google หน้าแรก

ระยะเวลาในการที่เว็บไซต์จะขึ้นแสดงผลบนหน้าแรกของ Google หรือ Top 1-10 ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การแข่งขันของ Keyword นั้นๆ, พื้นฐานคุณภาพของเว็บไซต์, โครงสร้างเว็บไซต์, อายุเว็บไซต์ , แพลทฟอร์มที่ใช้ และอีกมากมาย

อย่างไรก็ตาม Pacy Media จะทำการบันทึกตำแหน่งของแต่ละ Keyword ให้ลูกค้าแบบรายวัน โดยจะส่งรายงานผลอันดับ SEO ให้ทุกๆ 2 สัปดาห์

 

นี่คือสิ่งที่ลูกค้านับถือพวกเรา
BAASEO

รับทำ SEO สายเทา

เพราะพวกเราบริการด้วยใจ พร้อมที่จะแก้ไขให้ลูกค้าเสมอ ให้พวกเราช่วยคุณทำ seo ให้เว็บคุณติดอันดับ

ให้พวกเราช่วยคุณทำ SEO ให้ติดหน้าแรกของ Google กันเถอะ

เราทำให้ สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เกิดขึ้นในพริบตา