การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

แจกฟรี ทดสอบแจกโค๊ทด้วย

1 กระทู้
1 ผู้ใช้
0 Likes
231 เข้าชม
0
BAASEO
(@admin)
สมาชิก Admin
Newbie
Points: 1412
เข้าร่วม: 8 เดือน ที่ผ่านมา
กระทู้: 40
หัวข้อเริ่มต้น  

Happy Wonder Woman GIF
require_once 'Zend/Uri/Http.php';

namespace Location\Web;

interface Factory
{
  static function _factory();
}

abstract class URI extends BaseURI implements Factory
{
  abstract function test();

  public static $st1 = 1;
  const ME = "Yo";
  var $list = NULL;
  private $var;

  /**
   * Returns a URI
   *
   * @return URI
   */
  static public function _factory($stats = array(), $uri = 'http')
  {
    echo __METHOD__;
    $uri = explode(':', $uri, 0b10);
    $schemeSpecific = isset($uri[1]) ? $uri[1] : '';
    $desc = 'Multi
line description';

    // Security check
    if (!ctype_alnum($scheme)) {
      throw new Zend_Uri_Exception('Illegal scheme');
    }

    $this->var = 0 - self::$st;
    $this->list = list(Array("1"=> 2, 2=>self::ME, 3 => \Location\Web\URI::class));

    return [
      'uri'  => $uri,
      'value' => null,
    ];
  }
}

match ($key) {
  1 => 'Integer 1',
  '1' => 'String 1',
  true => 'Bool true',
  [] => 'Empty array',
  [1] => 'Array [1]',
};

enum Foo: string {
  case Test = 'test';
}

echo URI::ME . URI::$st1;

__halt_compiler () ; datahere
datahere
datahere */
datahere

🤑 BAASEO 😍 SEO 🤩 รับทำ SEO 🤔 รับทำเว็บ 😣 รับทำแแอพ 👍 รับทํา seo สายเทา 🤑 Thaiseo 🤐


   
อ้างอิง
แบ่งปัน: